1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd


Konstrukcija peći je urađena od profilisanog čeličnog lima, ram je popunjen keramičkom ciglom. Izolacioni prostor peći čini sloj najkvalitetnijih keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Grejači peći su izrađeni od legirane elektrootporne žice "kanthal A1". Vrata peći se otvaraju translatorno i takođe su popunjena odgovarajućom izolacijom. Peć je otarbana elektrostatičkim nanosom i pečena u komori.

 Model: PTO

Regulacija: Mikroprocesorski regulator sa programatorom.

Maksimalna temperatura: T= 1100°C

 

 

slpec za termicku obradu - dodati