1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija peći je urađena od profilisanog čeličnog lima. Izolacioni prostor peći čini sloj keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno slrujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Grejači peći su izrađeni od legirane elektrootporne žice "kanthal A1".

Regulacija se nalazi u elektroormaru i odvojena je od peći.

Peć je ofarbana osnovnom (zaštitnom) farbom a na kraju odgovarajućom završnom bojom.

Model: PE

Regulacija: Mikroprocesorski regulator sa programatorom. Maksimalna temperatura:T= 1000°C