1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Opis:

Konstrukcija peći je urađena od profilisanog nerđajućeg (prohromskog) lima. Spajanje konstrukcije se vrši električnim zavarivanjem, Izolacioni prostor peći čini sloj keramickih vlakana izrađenim u izolacionim pločama do 1600°C, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Vrata peći se otvaraju translatorno, mehanizmom poluga i opruga, napunjena su odgovarajućom izolacijom. Grejači peći su izrađeni od "super kantal" na bazi molibden-disilicida prečnika 6 mm za temperature do 1800°C.

Regulacija: Programski digitalni termoregulato 


                                                                             

 

sl1aaa

 slpec za sinterovanje - dodati