1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

 

 Konstrukcija laboratorijskog rešoa je urađena od profilisanog prohromskog lima. Spajanje konstrukcije se vrši električnim zavarivanjem. Izolacioni prostor rešoa čini sloj keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. 

Konstrukcija laboratorijskog rešoa je urađena od profilisanog prohromskog lima. Spajanje konstrukcije se vrši električnim zavarivanjem. Izolacioni prostor rešoa čini sloj keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Konstrukcija rešoa je urađena iz dva dela: gornji deo u koji se smeštaju grejne ploče (ringle ) i donjeg dela u kome se nalazi regulacija. Laboratorijski rešoi se izrađuju sa jednom grejnom pločom i sa dve grejne ploče

Regulacija:    termostatska regulacija, grebenasti prekidač ili regulacija digitalnim termoregulatorom. 

Maksimalna temperatura: T= 400°C