1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

 


Konstrukcija peći je urađena od profilisanog čeličnog lima, ram je popunjen keramičkom ciglom.

Konstrukcija peći je urađena od profilisanog čeličnog lima, ram je popunjen keramičkom ciglom. Izolacioni prostor peći čini sloj najkvalitetnijih keramičkih vlakana na bazi aluminijum oksida i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Grejači peci su izrađeni od legirane elektrootpome žice "kanthal A1". Vrata peći se otvaraju rotaciono i napunjena su odgovarajućom izolacijom. Peć je ofarbana osnovnom (zaštitnom) farbom a na kraju odgovarajućom završnom bojom.

Mođel: DFK                                                                                                                

Regulacija: mikroprocesorski regulator sa programatorom

Maksimalna temperatura; T=1000°C

 

 

 

p