1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija paročistača je urađena od profilisanog nerđajućeg (prohromskog) lima. Spajanje konstrukcije se vrši elektrićnim zavarivanjem. Posuda za vodu je urađena od nerđajuceg čelika ( prohroma ) sa priktjučcima za sipanje vođe i prikljućkom za odvod pare. sigumosnim ventilom i meračem nivoa vode. Paročistač poseduje: komandni prekidač, prekidač za uključenje grejača, manometer za merenje izlaznog pritiska kao i radni i sigurnosni presostat za regulisanje pritiska u paročistaču, ventila za regulisanje izlazne snage pare.Izolacioni prostor paroastača ćini sloj keramičkih vlakana. na bazi aluminijum oksida, i vazdusno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Grejač paročistaca je izrađen od legirane elektrootporne žice"kanthal A1".

Model: PČ