1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukdja uređaja je urađena od odgovarajućeg prohromskog profilisanog čeličnog lima.Komora gde se sipa voda je takođe urađena od prohromskog lima i to iz dva dela: gomji deo koji predstavlja radni deo gde se smeštaju kivete i donjeg dela gde se nalaze grejač i termoelement. Ova dva dela komore su razdvojena perforiranom pregradom koja se koristi i za oslonac kiveta. Na gomjoj strani uređaja nalazi se poklopac Konsrtuktivni elementi su spojeni električnim zavarivanjem. Izolacioni prostor uređaja ispunjen je odgovarajućim pločama izrađenim od keramičkih vlakana na bazi aluminijum oksida i veziva.

Grejači uređaja su izrađeni od legirane elektrootporne žice "kanthal A1",

Model: UP