1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd


Konstrukcija peći je urađena od profilisanog čeličnog lima, ram je od nerđajućeg čelika popunjen keramičkom ciglom.Izolacioni prostor peći čini sloj keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Vrata peći se otvaraju translatorno, mehanizmom poluga i opruga, napunjena su odgovarajućom izolacijom.Grejači peći su izrađeni od molibden disilicida ”super kanthal” za temperature do 1800°C.Peć je ofarbana elektrostatičkim nanosom i pečena u komori.

Model: VTP

Regulacija:  Mikroprocesorski regulator sa programatorom i tiristorskim upravljanjem,tačnost temperature ±1°C.

Maksimalna temperatura: T= 1800°C

 vis temp