1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

 

Konstrukcija peći je uradena od profilisanog čeličnog lima, ram je popunjen keramičkom ciglom. Izolacioni prostor peći čini sloj najkvalitetnijih keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum.Vrata peći se otvaraju rotacijom na gore i napunjena su odgovarajućom izolacijom.Grejači peći su izrađeni od legirane elektrootpome žice "kanthal A1".Peć je ofarbana osnovnom (zaštitnom) farbom a na kraju odgovarajućom završnom bojom.

 Model: PTA

Regulacija: Mikroprocesorski regulator sa programatorom. Maksimalna temperatura: T= 1000°C