1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

qwqw

Opis peći:

Konstrukcija peći je uradena od profilisanog čeličnog lima, ram je od nerdajućeg čelika popunjen keramičkom ciglom. Komora peći je uradena od visokokvalitetne keramike. Izolacioni prostor peći čini sloj keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Vrata peći se otvaraju translatomo, mehanizmom poluga i opruga, napunjena su odgovarajućom izolacijom. Grejači peći su izrađeni od legirane elektrootpome žice "kanthal A1". Pećje otarbana elektrostatičkim nanosom i pečena u komori.

Model: ELP

Regulacija: Digitalni termoregulator ili mikroprocesorski regulator sa programatorom. Maksimalna temperatura: T= 1100°C

sl