1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija autoklava je urađena od profilisanog čeličnog lima. Komora autoklava je urađena od nerdajućeg čelika. Izolacioni prostor autoklava čini sloj keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Vrata autoklava se otvaraju rotaciono, umetak u vratima je urađen od nerđajućeg čelika.Grejači autoklava su izrađeni od legirane elektrootporne žice "kanthal A1". Konstrukcija autoklava je ofarbana elektrostatičkim nanosom i pečena u komori na 180°C.

Spoljašne dimenzije: 470 x 600 x 380 mm ( Š x D x V )Težina: 33 kg

Opcija: printer instaliran na uredaju 

Model: AK

Program sterilizacije:                               sterilizacija         sušenje                                                                                               

P1-INSTRUMENTI           1.  135°C               5 min                  5min

                                      2.   135°C             10 min               10 min

P2-TEXTIL                     1.   135°C              15 min              15 min

P3-GUMA                       1.   120°C              20 min              20 min 

                                      2.   135°C              3.5 min        5 min Bowie & Dick test

                                      3.   Vakuum test