1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija peći je urađena od profilisanog čeličnog lima. Odgovarajućim mehanizmom radna tacna se podiže i spušta čime se proizvod ubacuje i vadi iz peći. Proces pečenja u komori se odvija sa vakuumom ili bez vakuuma sa azotom ili bez azota. Izolacioni prostor peći čini sloj   najkvalitetnijih keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida. i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Grejači peći su izrađeni od legirane elektrootporne žice "kantal A1".Peć je ofarbana elektrostatićkim nanosom i pečena u komori na 180°C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slimg 1575

slimg 1580

slimg 1583