1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija peći je urađena od profilisanog čeličnog lima. Izolacioni prostor peći čini sloj najkvalitetnijih keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida.Peć se sastoji iz dva dela gde gornji deo predstavlja poklopac koji se otvara ručno (pneumatskim podizačima) ili automatski (hidrauličkim podizačima).Grejači peći su izrađeni od legirane elektrootpome žice "kanthal A1", i nalaze se u gornjem i u donjem delu peći.

Regulacija se nalazi u elektroormaru i odvojena je od peći.Peć je ofarbana osnovnom (zaštitnom) farbom a na kraju odgovarajućom završnom bojom.

Model: PSF

Regulacija:   Mikroprocesorski regulator sa programatorom i tiristorskim upravljanjem, tačnost temperature ±1°C. Maksimalna temperatura: T= 1000eC

 

 

 

 

staklo1staklo2

 

 

slpec za staklo -dodati