1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd


Konstrukcija peći je urađena od profilisanog čeličnog lima. ram je popunjen keramičkom ciglom. Izolacioni prostor peći čini sloj najkvalitetnijih keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Grejači peći su izrađeni od legirane elektrootporne žice "kanthal A1". postavljeni su u peći i u vagonima.Peć se izrađuje sa skretnicom i bez skretnice, odnosno sa jednim ili dva vagona.Vrata peći se otvaraju rotaciono i napunjena su odgovarajućom izolacijom.Peć je ofarbana osnovnom (zaštitnom) farbom a na kraju odgovarajućom završnom bojom.

Model: EVP

Regulacija: Mikroprocesorski regulator sa programatorom. Maksimalna temperatura: T= 1300°C