1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija sterilizatora je urađena od profilisanog čeličnog lima. Komora sterilizatora je urađena od nerđajućeg čelika. Izolacioni prostor sterilizatora čini sloj keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Vrata sterilizatora se otvaraju rotaciono, napunjena su odgovarajućom izolacijom, umetak u vratima je urađen od nerdajućeg čelika. Grejači sterilizatora su izradeni od legirane elektrootpome žice "kantal A1". Konstrukcija sterilizatora je ofarbana elektrostatičkim nanosom i pečena u komori na 180°C. 

Model: ST

Regulacija: Digitalni termoregulator ili digitalni mikroprocesorski programator.

Maksimalna temperatura: T= 250°C