1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija grnčarskog točka je izrađena od odgovarajućeg čeličnog profilisanog lima.

Konstruktivni elementi su spojeni električnim zavarivanjem.

Konstrukcija grnčarskog točka je izrađena od odgovarajućeg čeličnog profilisanog lima.

Konstruktivni elementi su spojeni električnim zavarivanjem.

Prenos obrtnog kretanja sa motora na aluminijumski disk ostvareno je remenim prenosom.

Izbor broja obrtaja radnog diska ostvaruje se na dva načina: pomoću papučice - nogom i pomoću ručice - rukom.

 Grnčarski točak poseduje:

-komandni prekidač

-prekidač za izbor smera obrtanja radnog diska

-elektronska regulacija sa frekventnim regulatorom broja obrtaja

-napojnog kabla                                                                    

 Trofazni motor snage do 0.55KW

Prečnik Al diska 290mm

Broj obrtaja Al diska u dva smera do 270o/min