1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija peći je urađena od profilisanog čeličnog lima. Izolacioni prostor peći čini sloj keramičkih vlakana na bazi aluminijum oksida i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Vrata peći se otvaraju rotaciono na dole. napunjena su odgovarajućom izolacijom. U komori peći se nalazi odgovarajuća radna polica. Peći za sušenje i topljenje voska rade se bez ventilatora i sa ventilatorom (za efikasnije odvođenje otpadnog vazduha iz komore) u zavisnosti od zahteva kupca. Grejači peći su izrađeni od legirane elektrootpome žice "kanthal A1*. Konstrukcija peći je ofarbana elektrostatičkim nanosom i pečena u komori.

Model: SU

Regulacija: Termostatska regulacija Maksimalna temperatura: T= 300°C

 

sl2sss