1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija komore je urađena od odgovaraiućih nerđajućih cevi i profilisanog nerđajuceg čeličnog lima. Izolacioni prostor komore ispunjen je odgovarajućirn pločama izolacije. U komori se nalazi 12 fioka koje su namenjene za smeštaj 24 kalupa { 2 kalupa po 1 fioci). U donjoj zoni komore se nalaze 4 tacne u kojima se odgovarajućim sistemom održava željeni nivo vode. Vlaga u komori se ostvaruje sistemom brizgaljke kojom se voda ubacuje u vlažnu komoru. Hlađenje u komori se ostvaruje rashladnim sredstvom R134 C2H2F4. Veza sa računarom kao i odgovarajući program za praćenje odgovarajućih parametara na računaru.

Regulacija: Digitalna regulacija temperature i vlažnosti