1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija laboratorijskog rešoa je urađena od profilisanog prohromskog lima. Spajanje konstrukcije se vrši električnim zavarivanjem. Izolacioni prostor rešoa čini sloj keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Konstrukcija rešoa je urađena iz dva dela: gornji deo u koji se smeštaju grejne ploče (ringle) i donjeg dela u kome se nalazi regulacija.