1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija peći je urađena od profilisanog čeličnog lima. Odgovarajućim mehanizmom radna tacna se podiže i spušta čime se proizvod ubacuje i vadi iz peći. Proces pečenja u komori se odvija sa vakumom odgovarajućeg pritiska ili bez vakuma. Izolacioni prostor peći čini sloj najkvalitetnijih keramičkih vlakana. na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Grejači peći su izrađeni od legirane elektrootpome

žice "kantal A1". Peć je ofarbana elektrostatičkim nanosom i pečena u komori na 180°C.

Model: VA

Regulacija: programator sa mogućnošću jednostavnog zadavanja parametara: izbor programa od 0 do 99; temperature

sušenja i temperature pečenja; nivoa vakuuma u peći; vremenskog održavanja.