1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija bazena je urađena od nerđajućeg čeličnog lima. Na jednu konstrukciju (ukupno 3 konstrukcije sa 18 kada ) se postavljaju šest kada u tri nivoa takođe izrađene od nerđajućeg čeličnog lima koje su pokretne i mogu se vaditi iz konstrukcije bazena radi jednostavnijeg čišcenja. Svaka kada poseduje sledece elemente: prelivni sistem, sistem za dovod i odvod vode. grejač, merač nivoa , merač temperature, sistem za hlađenje i digitalnu regulaciju temperature. Izolacioni prostor čini sloj keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Grejači bazena su izrađeni od legirane elektrootpome žice "kantal A1~ Veza sa računarom kao i odgovarajući program za praćenje odgovarajućih parametara na računaru za svaku kadu posebno.

Regulacija: Digitalni termoregulator