1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija peći je urađena od profilisanog čeličnog lima, ram je od nerđajućeg čelika popunjen keramičkom ciglom. izolacioni prostor peći čini sloj najkvalitetnijih keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Vrata peći su od nerđajućeg čelika i otvaraju se rotacijom na gore i napunjena su odgovarajućom izolacijom.
Grejači peći su izrađeni od legirane elektrootporne žice "kanthal A1". Peć je ofarbana elektrostatičkim nanosom i pečena u komori.

Model: PTZ

Regulacija: Digitalni termoregulator ili digitalni mikroprocesorski programator.
Maksimalna temperatura: T= 1100eC