1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija peći je urađena od profilisanog čeličnog lima, ram je popunjen keramičkom ciglom. Izolacioni prostor peći čini sloj keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Grejači peći su izrađeni od legirane elektrootpome žice "kanthal A1". Vrata peći se otvaraju rotaciono i napunjena su odgovarajućom izolacijom. Peć je ofarbana osnovnom (zaštitnom) farbom a na kraju odgovarajućom završnom bojom. 

Model: EPK

Regulacija: Mikroprocesorski regulator sa programatorom.

Maksimalna temperatura: T= 1300°C