1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija peći je urađena od profilisanog čeličnog lima, ram je od nerdajućeg prohromskog čelika popunjen poritnom ciglom. Komora peći je urađena od visokokvalitetne keramike. Izolacioni prostor peći čini slo) keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Vrata peći se otvaraju translatorno, mehanizmom poluga i opruga, napunjena su odgovarajućom izolacijom.Grejači peći su izradeni od legirane elektrootpome žice "kantal A1". Peć je ofarbana elektrostatičkim nanosom i pečena u komori na 180°C.

Model: EDP

Regulacija: Digitalni termoregulator ili mikroprocesorski regulator sa programatorom

 sl111