1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konslrukcija komore je urađena od nerđajućeg čeličnog lima. Izolacioni prostor komore čini sloj keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida i vazdušno slrujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Vrata komore su iz dva dela i otvaraju se rotaciono,napunjena su odgovarajućom izolacijom i urađena su od nerđajućeg čeličnog lima.Komora poseduje i sistem za stvaranje vlage. Grejači sušare su izrađeni od legirane elektrootpome žice "kantal A1".Regulacija: Digitalna regulacija temperature i vlažnosti