1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd

Konstrukcija sušare je urađena od profilisanog čeličnog lima. Komora sušare je urađena od nerđajućeg čelika. Izolacioni prostor peći čini sloj keramičkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Vrata sušare se otvaraju rotaciono, napunjena su odgovarajućom izolacijom, umetak u vratima je urađen od nerđajućeg čelika.Sušare se rade sa i bez ventilatora u zavisnosti od zahteva kupca. Grejači sušare su izrađeni od legirane elektrootpome žice "kanthal A1". Konstrukcija sušare je ofarbana elektrostatičkim nanosom i pečena u komori.

Model: SU

Regulacija: Digitalni termoregulator ili digitalni mikroprocesorski programator. Maksimalna temperatura: T=300

 

°           

Sušnice sa prinudnim strujanjem vazduha                                                                                                            Sušnice za ortopediju

Termoregulacija sa automatskom regulacijom vazduha 

Maksimalna temperatura do: T 300