1 slajd
2 slajd
3 slajd
4 slajd
5 slajd
6 slajd
7 slajd
8 slajd
9 slajd
10 slajd
11 slajd


Konstrukcija peći je urađena od profilisanog čeličnog lima. Plašt peći je izrađen od perforiranog nerđajućeg čelika. Izolacioni prostor peći čini sloj keramièkih vlakana, na bazi aluminijum oksida, i vazdušno strujanje tako da su gubici toplote svedeni na minimum. Peć je dvodelna pa se otvaranje vrši podizanjem gornjeg dela. Peć je moguće rotirati oko nosača tako da može da zauzme bilo koji željeni položaj (0-90°). Regulacija se nalazi u elektroormaru i odvojena je od peći.Grejači peći su izrađeni od legirane elektrootporne žice "kanthal A1" i nalaze se i u gornjem i u donjem delu peći.Peć je ofarbana elektrostatičkim nanosom i pečena u komori.

Model: CRP

Maksimalna temperatura: T= 1200°C
Regulacija: Mikroprocesorski regulator sa programatorom.